Morning Light

...cilvēki dalās pūcēs un cīruļos? 

 

Ļaudis bieži vien runā par pūcēm un cīruļiem un par piederību vienai vai otrai grupai. Bet vai šāds iedalījums tiešām pastāv vai arī tas ir tikai mīts?

Jautā Hugo

Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēkiem dabiski ir dažādi miega ritmi. Divi pamata diennakts ritma modeļi patiešām ir tie, ko ikdienas valodā apzīmē ar pūcēm un cīruļiem. Cīruļi agri mostas, bet vakarā arī agri jūtas noguruši, savukārt pūces no rīta nevar vien pamosties, toties vakarā var turēties nomodā ļoti ilgi. To, ka pūces un cīruļi pastāv, 20. gadsimta sākumā pirmoreiz pierādīja vācu psihiatrs Emīls Krēpelins. Ideja par divu veidu miega tipiem viņam dzima sarunās ar pacientiem, kuri, kā viņš atklāja, parasti piederēja pie vienas no divām kategorijām: viņš tām piešķīra apzīmējumus “A cilvēki” un “B cilvēki”.

Mūsdienās zinātnieki cilvēka noslieci uz noteiktu miega ritmu sauc par cilvēka hronotipu, un ir pamats domāt, ka tas ir ģenētiski noteikts. Tā liecina 2017. gada pētījums, ko veikuši septiņi amerikāņu zinātnieki. Viņi pētīja, piemēram, šķirti augušus dvīņus un noskaidroja, ka tiem ir vienāds hronotips neatkarīgi no vides, kādā tie aug. Ja hronotips tiešām sakņojas gēnos, tad cilvēka sugas gadījumā tas šķiet loģisks no evolūcijas viedokļa. Pagātnes mednieku un vācēju kopienām apgabalos, kur mitinājās plēsīgi dzīvnieki vai konkurējošas ciltis, gandrīz vienmēr bija kāds, kurš varēja stāvēt sardzē. Bet, kaut arī cilvēkiem hronotipu ir vismaz divi (bet varbūt pat seši, kā to 2017. gadā paziņoja kāds krievu pētnieks), izskatās, ka kopējā vajadzība pēc miega visiem ir puslīdz vienāda.

Skolas vecuma bērniem un pusaudžiem ir vajadzīgas 8–11 stundas miega, bet pieaugušiem cilvēkiem 7–9 stundas.

Pūces un cīruļi pastāv, bet krievu pētnieki piedāvā vēl četras kategorijas, kas raksturo īpašu miega ritmu.