Chalkboard with Different Languages

 Valodu cīņa par pirmo vietu 

 

Vai ir iespējams noteikt, kura ir visplašāk lietotā valoda pasaulē?

Jautā Dace Bērtule

Uz jautājumu par visplašāk lietoto valodu var būt divi atbilžu varianti un abi būs pareizi, jo katrai no atbildēm būs izmantots cits galvenais kritērijs. Populārākā atbilde būs – pasaulē visplašāk lietotā ir mandarīnu valoda Ķīnā. Otrs variants – angļu. Kāpēc abas atbildes pareizas? Ja kā galveno kritēriju norāda “dzimtā valoda”, tad uzvarētāji būs no Ķīnas. Tiek lēsts, ka 2020. gadā mandarīnu valoda bija dzimtā valoda vairāk nekā miljardam cilvēku, precīzāk – 1,117 miljardiem cilvēku. 

Savukārt angļu valoda ir pirmajā vietā, ja statistikas grozā saliek gan cilvēkus, kuriem angļu valoda ir dzimtā, gan pieskaita visus, kuri apguvuši angļu valodu. Šādu cilvēku skaits 2020. gadā bija 1,268 miljardi, liecina vācu valodas pētnieku apkopotā informācija, kurā izmantoti visplašākajā pasaules valodu katalogā “Ethnologue” pieejamie dati. 

Klasificēto valodu skaits “Ethnologue” katalogā aug. Piemēram, 2009. gadā tajā bija
6909 atšķirīgas valodas, bet 2021. gadā – jau 7139 valodas.

Atgriežoties pie angļu valodas popularitātes, jāmin viens no iemesliem, kāpēc šī valoda apdzen pārējās. Tā ir vairāku starptautisko organizāciju darba valoda un, saskaņā ar starptautisku vienošanos, arī saziņas valoda jūras un gaisa satiksmē. Valodu plaši lieto visos kontinentos, un ir divi izteikti angļu valodas dialekti – britu un amerikāņu. Angļu valodā kopš 9. gadsimta tiek lietots latīņu alfabēts, un angļu rakstība ir vēsturiska, nevis fonētiska, tāpēc vārdu izruna bieži vien ir ļoti atšķirīga no rakstības, daļai sagādājot grūtības valodas apguvē. Tiek uzskatīts, ka angļu valodas rakstība ir viena no sarežģītākajām. 

Valodas nav vienādi izplatītas visā pasaulē. Apmēram ceturtdaļai pasaules valodu ir mazāk nekā tūkstotis runājošo, un valodnieki parasti ir vienisprātis, ka vismaz 3000 no “Ethnologue” uzskaitītajām nākamajos 100 gados ir garantēta izzušana. Amerikas lingvistu biedrība, kas ir viena no respektablākajām valodnieku profesionālajām organizācijām pasaulē, lēš, ka tikai 10% pasaules valodu uzskatāmas par neapdraudētām ilgtermiņā, bet 90% valodu līdz 21. gadsimta beigām izzudīs. Kopš 1984. gada katrai valodai tiek piešķirts trīs burtu kods, kas vēlāk adaptēts ISO 639-2 un tad ISO 639-3 standartam. Piemēram, latviešu valodai piešķirts kods lav ar piebildi, ka tajā ietverts latgaliešu variants ltg un latviešu literārā valoda jeb standartvaloda lvs.

  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle